LED Lightings


ไฟ LED ตกแต่งสถานที่
ติดตั้งไฟ LED เพื่อตกแต่งสถานที่
เสริมความสดใสสวยงามให้กับสวน, ถนนหนทาง, สะพานและสถานที่อื่นๆด้วยการประดับไฟ LED หลากสีสันและสามารถปรับเปลี่ยนแสงสีเพื่อความสวยงามที่หลากหลาย
Design LED Lighting

    ด้วยคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนสีสันได้ทำให้หลอดไฟ LED เริ่มมีความแพร่หลายเพื่อที่จะนำมาใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่ทั้งภายนอกและภายใน

และด้วยคุณสมบัตินี้เช่นกันทำให้เราสามารถนำเอาไฟ LED มาออกแบบให้เป็นรูปร่างต่างๆ สามารถกระพริบ ไล่โทนสี เปลี่ยนทิศทางการแสดงสี สร้างความสวยงามให้เกิดขึ้นพร้อมกับความแปลกตาและความทันสมัย


ไฟ LED ตกแต่งภายนอกอาคาร
เปลี่ยนโฉมอาคารให้ดูทันสมัยแปลกตา
พลิกโฉมของอาคารและเติมรูปลักษณ์และดีไซน์ความสวยงามที่แตกต่างด้วยเฉดสีต่างๆจากไฟ LED เพิ่มชีวิตให้กับอาคารในยามค่ำคืน


ไฟ LED ตกแต่งภายในอาคาร
พลิกรูปแบบของการสร้างบรรยากาศแบบเดิมๆ
ตกแต่งระบบแสงภายในอาคารด้วยไฟ LED ที่ปรับเปลี่ยนแสงสีสร้างความหลากหลายให้กับบรรยากาศ


ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ
ไฟ LED หลายประเภท
เลือกใช้ชนิดของไฟ LED ได้ตามความเหมาะสมของสถานที่และดัดแปลงให้เข้ากับการดีไซน์ได้อย่างสวยงาม

© 2011, Copyright, MontriCom Co.,Ltd.