Moving Message Board

ป้ายไฟวิ่ง
แจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ

ถ่ายทอดข่าวสารและข้อมูลสู่สาธารณะด้วยวิธีที่ทันสมัยผ่านไฟวิ่ง LED ด้วยคุณสมบัติและเทคโนโลยีจึงทำให้เราแสดงข้อความได้คราวละหลายๆข้อความ ข้อความจะถูกหมุนเวียนกันแสดงบนป้ายไฟวิ่ง LED ทำให้การถ่ายทอดข้อมูลที่หลากหลายทำได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนและยังสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกอาคารและในอาคาร


หลากหลายสีสัน
แสดงตัวอักษรและกราฟิคแบบง่ายๆด้วยไฟวิ่ง LED

นอกจากการแสดงตัวอักษรแล้วป้ายไฟวิ่ง LED ยังสามารถแสดงกราฟิคและภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆได้ด้วย โดยภาพการฟิคนี้จะถุกจำกัดโทนสีไว้เพียงแม่สีหลักซึ่งเป็นข้อแตกต่างจาก LED Billboard ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการใช้งานของป้ายทั้งสองแบบก็แตกต่างกันโดยป้ายไฟวิ่งจะเน้นใช้งานเพื่อแสดงตัวอักษรด้วยสีสันที่สดใสแต่ไม่เน้นในด้านการแสดงรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวแบบจอโทรทัศน์ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ของ LED Billboard

  • โดดเด่นทันสมัย
  • มีหลอดไฟ LED หลายสีให้เลือก
  • ตกแต่งกรอบให้มีสีสันตามความต้องการ
การใช้งาน

  แจ้งข่าวสาร
ใช้แสดงข้อความและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือแจ้งเตือนโดยสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้โดยง่าย

  แสดงภาพกราฟิค
ถึงแม้ว่าป้ายไฟวิ่ง LED จะมุ่งเน้นที่การแสดงตัวอักษรแต่ยังสามารถใช้แสดงกราฟิคง่ายๆด้วยโทนแม่สี
ตกแต่งกรอบป้าย
  เปลี่ยนสีสันของกรอบป้ายไฟวิ่ง
เพิ่มความน่าสนใจและลงตัวด้วยการตกแต่งสีกรอบของป้ายสามารถทำสีให้มีความสวยงามเพื่อให้เข้ากัยสถานที่ที่จะติดตั้ง


© 2011, Copyright, MontriCom Co.,Ltd.