Contact Information

ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เราพร้อมให้คำปรึกษาและร่วมกับคุณในการออกแบบรูปแบบและขนาดของ LED Billboard ของคุณ นอกจากนั้นเรายังให้คำแนะนำและยินดีวยเหลือในการจัดทำไฟล์การนำเสนอทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พร้อมอบรมการใช้งานให้คุณสามารถสร้างสรรค์การนำเสนอได้ตามจินตนาการ
Address

มนตรี คอมพิวเตอร์ จำกัด
188/21-22  84 แมนชั่น
ลาดพร้าว 84  วังทองหลาง
กรุงเทพฯ  10310

Tel:
E-mail:
 085 299-9539
 info@montricom.co.th

Services

  LED Display System
พร้อมดูแลคุณทั้งด้านของผลิตภัณฑ์และการนำเสนอของคุณ

  IT Services
ให้คำปรึกษาและบริการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


© 2011, Copyright, MontriCom Co.,Ltd.