ไฟตกแต่งสถานที่

 ออกแบบและติดตั้งไฟตกแต่งอาคาร
และสถานที่ต่างๆ

Read More

ป้าย LED Billboard

ติดตั้งระบบป้าย LED Billboard แบบ Full Colour พร้อมโครงสร้าง

Read More

ป้ายไฟวิ่ง

ติดตั้งระบบป้ายไฟวิ่งพร้อม
กรอบหลากสีสัน

Read More

บริการด้าน IT

 บริการ Outsource ดูแลและแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

Read More

บริษัท มนตรีคอมพิวเตอร์ จำกัด (MontriCom)

       จำหน่ายป้าย LED Billboard, ไฟวิ่ง และไฟ LED ตกแต่งอาคารสถานที่ รับออกแบบและติดตั้งป้ายไฟ LED Billboard แบบ Full Color สำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคารพร้อมระบบบริหารจัดการ

บริการของ MontriCom ยังรวมไปถึงอบรมการใช้งานอย่างครบถ้วน การแก้ไขเบื้องต้น การจัดทำและปรับแต่งรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้ท่านสร้างสรรค์และสื่อสารได้ตามจินตนาการ
© 2011, Copyright, MontriCom Co.,Ltd.